Dokumenty

Stanovy 2021
Jednací řád
Zásady ochrany osobních údajů
Zásady hospodaření
Zásady pro opravy a údržbu v bytech
Domovní řád
Domovní řád Dodatek č.1
Ceník úkonu správy
Směrnice pro převod družstevního podílu
Směrnice pro vydání souhlasu k podnájmu bytu
Směrnice pro rozúčtování nákladů na teplo

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com